+45 2629 3524 info@exactsearch.dk

TalentPool

TalentPool er et uddrag af vores kandidatportefølje af ingeniører og specialister inden for byggeri og maskinteknik – i hele Danmark

 

Uddrag af Outreach på over 9.500 profiler

 

Gå direkte til første samtale

Byggeri

København – Sjælland

Herunder finder du profiler som er ingeniører, bygningskonstruktører, VVS specialister, bygherrerådgivere og tekniske designere til rådgivende ingeniører og entreprenørbranchen.

Finder du ikke en profil som matcher dit behov? Send en forespørgsel så laver vi et search i vores kandidatportefølje.

Bygningskonstruktør | Projektering og IKT

 • ddannet bygningskonstruktør i 2013
 • speciale i implementering af Revit, template og CAD-manual
 • +4 års erfaring med projektering af boligbyggeri
 • Tømrer uddannet i 2008

Erfaring som bygningskonstruktør

 • Projektering i Revit
 • IKT Koordinering
 • Tilsyn
 • Mangelgennemgang
 • Renovering og ombygning af almennyttigt boligbyggeri
 • Vinduesudskiftning og tagrenovering
 • Nybygning – erhverv og private boliger

CAD / Senest anvendt     Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit / 2018                                                                                       

Karriereønsker

 • Projekterende bygningskonstruktør 
 • Gerne ansvar for IKT og arbejdsstruktur 
 • Storkøbenhavn

Opdateret: 14-12-2018

Bygningskonstruktør | BIM

 • Uddannet bygningskonstruktør med speciale i BIM i 2017
 • Uddannet snedker i 2004

Erfaring som bygningskonstruktør

 • Opbygget template i Revit, lavet kollisionskontrol og granskning af projektmateriale
 • Optegning af myndighedsprojekter i 3D og konstruktionsprojekter
 • BIM aktiviteter 
 • Optegning af Revit familier
 • Ansvar for As-build afdeling og færdiggørelse af sager

CAD / Senest anvendt           Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit Architecture                                                             

Karriereønsker

 • Projekterende bygningskonstruktør med speciale i BIM og IKT
 • BIM / IKT-Manager
 • Hos rådgivende ingeniører, entreprenør, underleverandør 
 • Storkøbenhavn, Midtsjælland

Opdateret: 14-12-2018

Konstruktionsingeniør | Bygherrerådgiver

 • Civilingeniør fra DTU i 2017
 • Speciale i konstruktion

Erfaring som bygherrerådgiver / projektleder

 • Planlægning og gennemførelse af renoveringsprojekter 
 • Kvalitetssikrer projektforløbet i tæt samarbejde med øvrige stakeholders 
 • Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Byggeledelse og beboer-håndtering
 • Projektering af bærende konstruktioner og udførelse af tilsyn

Karriereønsker

 • Tætter på udførselsfasen 
 • Byggeleder og entrepriseledelse 
 • Projekttyper: åben for både nybyg og renovering
 • Storkøbenhavn

Opdateret: 14-12-2018

VVS installatør | Energispecialist

 • Uddannet VVS-installatør i 2017
 • VVS Energispecialist i 2012

Erfaring som VVS formand

 • Renovering og udførsel af diverse VVS-opgaver
 • Styrede et 5 mands sjak og afsluttede tilsammen et kompliceret projekt

Erfaring som Service svend

 • Udført forskellige VVS – selvstændige serviceopgaver
 • Lavet service i køkkener og badeværelser
 • Monteret vand, varme og afløbs-installationer
 • Deltog i et nybyggeri projekt hvor vi stod for alle VVS-opgaver
 • Renovering af fiskehandel

Karriereønsker

 • Rådgivende ingeniører
 • VVS projektering
 • Tilsyn og byggestyring

Opdateret: 27-11-2018

VVS installatør | Projektleder

 • Uddannet VVS installatør i 2012
 • +15 års erfaring som projekterende ingeniør og som entreprenør

Erfaring som installatør og projektleder

 • Stor erfaring med renovering og udskiftning af vvs-installationer
 • Stærk udførelsesfasen, tilsyn og byggestyring 
 • Rådgiver med løsningsforslag for totalrenovering af badeværelser
 • Etablering af nye jordledninger, udskiftning af faldstammer samt udskiftning af installationer
 • Renovering af badeværelser med helt nye vand- og afløbsinstallationer med dertilhørende ny sanitet

Karriereønsker

 • Projektleder hos rådgivende ingeniør
 • Gerne med mulighed  for at udvikle projekterings kompetencer

Opdateret: 27-11-2018

Anlægsingeniør | Projektleder

 • Uddannet anlægsingeniør i 2016
 • +2 års erfaring som projektleder/bygherrerådgiver

Erfaring som projektledende anlægsingeniør 

 • Kloakrenovering af brugsvandsinstallationer
 • Anlæg og jordfortrængningsraketskydning
 • Tilbudsgivning ifm. rammeaftale 15 mio. kr.
 • Anlægs- og afløbsteknik, samt hydrauliske beregninger
 • Strømpeforing/udgravning
 • Bygherrerådgiver vedr. anlægs- og afløbsteknik, samt hydrauliske beregninger

Karriereønsker

 • Anlægsingeniører med projektleder ansvar
 • Bredt ansvar, større projekter og mulighed for faglig udvikling

Opdateret: 23-10-2018

Bygningsingeniør | Nyuddannet

 • Nyuddannet diplomingeniør med speciale i bygningsinstallationer og energi i 2018

Ingeniørpraktik

 • Bygherrerådgivning, udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
 • Generalforsamlingsforslag og oplæg
 • Projektplanlægning
 • Beboerhåndtering, deltagelse i tilsyn og mangelgennemgange
 • Udarbejdelse af tidsplaner og budgetter.
 • Anvende forskellige programmer til tegninger – Revit

Karriereønsker

 • Projekterende VVS-ingeniører
 • Rådgivender ingeniør

Opdateret: 23-10-2018

Bygherrerådgiver | 10 års erfaring

 • Uddannet civilingeniør i byggeteknologi
 • +10 års erhvervserfaring

Erfaring som konstruktionsingeniør og projektleder

 • Renoveringsopgaver og bolig og erhverv
 • Fugtproblemer, forsikringssager samt bygningsfysiske problemstillinger
 • Statiske beregninger
 • Tilsyn og byggeledelse
 • Rådgivning til ejerforeninger, kommuner m.fl.
 • Udarbejdelse af Teknisk due diligence -vurderinger forud for ejendomshandler
 • Skrivning af fondsansøgninger vedr. nyt projekt om facadeimprægnering

Karriereønsker

 • Konstruktionsingeniør hos rådgivende ingeniør
 • Renoveringsopgaver
 • Projektledelse med bredt ansvar

Opdateret: 02-10-2018

Bygningskonstruktør | Byggeledelse |Projektering

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2011
 • +5 års erfaring som byggeleder/projektleder

Erfaring som byggeleder og projektleder

 • Projektleder/ byggeleder på fjernmagasin
 • Byggeledelse, håndtering og styring af underentreprise
 • Tilbudsberegner i totalentrepriser samt mængdeberegninger
 • Kontraktforhandling, tegningshåndtering, kvalitetssikring
 • Indhentning af tilbud fra leverandører, digital mangelgennemgang med byggeweb
 • Daglig drift af byggepladsen

Erfaring med projektering 

 • Projekteringsarbejde på metro Cityringen i København
 • Udførelse af arkitektoniske tegninger i AutoCAD og Revit

Karriereønsker

 • Projektleder hos rådgivende ingeniører
 • Stærkes i byggeledelse men åben for at projekterer

Opdateret: 02-10-2018

Bygningsingeniør | Bygherrerådgiver

 • Uddannet ingeniør i 1987
 • +30 års erfaring fra byggebranchen

Erfaring som projektleder

 • 30 års erfaring fra byggebranchen
 • Stor generel byggeteknisk indsigt
 • Renoverings- og byggeopgaver af meget forskellig karakter
 • Repræsenteret såvel entreprenør som bygherre og bygherrerådgiver
 • Gennemførelse af projekter for forretningsområder internt
 • Ansvarlig for drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer herunder energioptimering i bygninger
 • Projektering, kontrahering, tilsyn og opfølgning på renoveringsopgaver

Karriereønsker

 • Bygherrerådgivnig og kundekontakt
 • Projektledelse med bredt ansvar for projekterne
 • Renovering og nybyg

Opdateret: 20-09-2018

Anlægsingeniør | Vej og kloakering

 • Uddannet anlægsingeniør i 2016

Erfaring som anlægsingeniør

 • Berøringsflader indenfor anlægsområdet, som projektering og fagtilsyn
 • Bygge- og sikkerhedsmøder med bygherre, hovedentreprenør og ledningsejere
 • Trafikplanlægning, vej-projektering, byggeledelse, fagtilsyn.
 • Udstykningsplaner
 • Vejafvandingssystemer
 • Nedsivning og forsinkelsesbassinet
 • Afvanding på overfladen

Karriereønsker

 • Anlægsingeniør rådgivende ingeniører
 • Større organisation med mulighed for sparring og udvikling

Opdateret: 20-09-2018

Bygningskonstruktør | Projektleder

 • Professionsbachelor i bygningskonstruktion 2014
 • Murer uddannet
 • +10 års erfaring fra byggebranchen

Erfaring som projektleder og byggeleder

 • Projektledelse af byggesager, herunder planlægning, økonomistyring samt ansvar for sikkerhedsarbejde
 • Yde bygherrerådgivning og analysere behov, sammen med kunder og eksterne rådgivere
 • Styring af håndværkere, i egenproduktion samt under entreprise
 • Forhandle akkordaftaler med håndværkere
 • Udarbejdelse af tilbud, samt opfølgning på økonomien
 • Byggeleder på 2 palævillaer i Vedbæk, til sammenlagt 13 mio.
 • Styring, planlægning og opfølgning på byggesager
 • Forhandling, opstilling og indgåelse af kontrakter med underentreprenører
 • Kalkulation og pris beregning

Karriereønsker

 • Ønsker karriere hos rådgivende ingeniører
 • Stilling som projektleder eller bygherrerådgiver

Opdateret: 20-09-2018

Stærkstrømsingeniør | Entrepriseleder

 • Stærkstrømsingeniør i 2004
 • Elinstallatør og stærkstrømsteknikker

Erfaring som projektledende strækstrømsingeniør 

 • Erfaring med både projektering og udførsel
 • Erfaring fra byggeri og maskinteknik

Entreprise / Rådgivende ingeniør:

 • Projektering og design af el-installationer
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Renovering og nybyg
 • Daglig leder for teknikere og håndværkere
 • Daglig dialog og opfølgning med leverandør, rådgiver, bygherre
 • Installationsentreprise vedrørende udførelse af alle de tekniske installationer (VVS, ventilation, el, automatik og brandsikring)

Maskinteknik

 • Planlægning, styring og opfølgning af budget, omkostninger, tid, kvalitet og materialer
 • Projekter fra ca. 50 – 200 mill. i Mellemøsten og Afrika
 • Udarbejdelse af designmanualer til elektriske installationer

Karriereønsker

 • Projektleder / fagleder hos rådgivende ingeniør eller entreprenør
 • Personale og ressourcestyring

Opdateret: 27-11-2018

Teknisk designer | Sprinkleringeniør| Projektleder

 • Uddannet Teknisk designer i 1988
 • 25 års erfaring som Sprinkleringeniør – projektering, udførsel og tilsyn

Erfaring som projektleder

 • Projektering oo projekteringsansvarlig
 • Tilsynsansvarlig (Panum, Riget, Herlev hospital)
 • Speciale i sprinkler + vent. dim.
 • IKT Leder
 • FCH / AutoCAD MagiCad / Revit
 • NFPA Sprinkler kursus

CAD erfaring 

 • Revit
 • AutoCAD MagiCAD / MEP

Karriereønsker

 • Rådgivende ingeniørrolle
 • Hovedvægt på projektering

Opdateret: 02-10-2018

Civilingeniør | Bygherrerådgiver

 • Uddannet civilingeniør i 2003
 • +14 års erfaring som bygherrerådgiver, rådgivende ingeniør og som offentlig bygherre

Erfaring som bygherre/ bygherrerådgiver

 • Tværfaglig projektledelse
 • Økonomistyring
 • Brugerinddragelse
 • Kontrakt- og samarbejdsformer
 • Projekteringsledelse
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
 • Kvalitets- og risikostyring
 • Skoler og børneinstitutioner
 • Granskning og kvalitetskontrol af projektmateriale

Karriereønsker

 • Bygherrerådgiver og projektledelse
 • Hos rådgivende ingeniører

Opdateret: 20-09-2018

Bygningskonstruktør | Revit projektering

 • Bygningskonstruktør i 2012
 • 4 års erfaring på en arkitekttegnestue
 • Revit projektering
 • Projektstyrring og fagtilsyn

Erfaring som bygningskonstruktør

 • Projektering af svømmehale og wellness projekter som OPP og OPS
 • Kvalitetssikring, tilsyn og registrering på site af egne projekter
 • Medansvarlig for Revit struktur
 • Administrator på byggeweb – ajourføring af tegningsmateriale, distribuering til de forskellige parter af byggeriet

Karriereønsker

 • Projekterende bygningskonstruktør
 • Revit ansvarlig
 • Hos arkitekt eller rådgivende ingeniør

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit Architecture / 2018                                                       
AutoCAD / 2017                                                

Opdateret: 20-09-2018

Arkitekt | Projektleder | Bygherrerådgiver

 • Uddannet arkitekt i 2002
 • +12 års erfaring fra byggebranchen
 • Erfaren bygherrerådgiver og projektleder

Bygherrerådgivning

 • Pladsoptimering af kontorarealer i ombygningsprojekter
 • Rådgivning ifm. bedre arealudnyttelse
 • Kontakt og forhandling med eksterne leverandører for byggeherre

Projektledelse

 • Planlægge og gennemføre projekter i alle niveauer frem til aflevering
 • Totalrådgiver på projekter med teknisk krævende procesforhold
 • Afdække brugerbehov og planlægge workshops
 • Økonomistyring af forskellige projekt portefølje i bygherre organisation
 • Kalkulation af støre anlægsprojekter i forskellige faser og opstille budgetter
 • Opret projektgruppe bestående af totalentreprenør, arkitekter og bygherrerådgiver
 • Udarbejde kontrakter som bygherre og totalrådgiver
 • Granskning af projektmaterialet, og tilpasning af nye krav og ændringer i projektet

Karriereønsker

 • Bygherrerådgiver
 • Projektledelse
 • Front Office rolle

Opdateret: 20-09-2018

Bygningsingeniør | Projektindkøb

 • Uddannet Bygningsingeniør i 2005
 • +13 års erfaring fra rådgiverbranchen

Erhvervserfaring som indkøbschef

 • Forhandle underentreprise kontrakter
 • Tilbuds- og projektgranskning
 • Udformning af entrepriseudbud
 • Rapportering af tekniske undersøgelser af komplekse områder f.eks. CE-mærkning eller løsninger ved brandglasvægge i forhold til nedbøjning på dæk

Karriereønsker

 • Indkøbsfunktion hos rådgive reller
 • Bygherre eller bygherrerådgiver
 • Større projekter inden for byggeri

Opdateret: 20-09-2018

VVS-ingeniør | Projektleder

 • Diplomingeniør i 1999
 • VVS og Byggetekniker
 • +10 års erfaring som anlægs- og VVS-projektleder

Erfaring som projektleder

 • Myndighedsopgaver, herunder tilslutnings og udledningstilladelser
 • Pumpestationer, TV-inspektioner, Strømpeforinger, regn- og spildevand
 • Dimensionering af vandledninger/ DDS/ Sektionering/ Myndighedsprojekter
 • Varmetab, vandmængder, dimensionering af radiatorer/rør, dimensionering af hovedrør primær/sekundær, blandesløjfer, dimensionering af pumper
 • Beregning af luftskifter. Dim. af ventilationskanaler og aggregater
 • Registrering, tilsyn, byggemøder, opfølgning
 • Budget, udarbejdelse af rekvisitioner til entreprenører, godkendelse af fakturaer

Karriereønsker

 • VVS-projektleder med bredt ansvar
 • Rådgivende ingeniør
 • Projekttyper: anlæg og byggeri

Opdateret: 20-09-2018

Bygningskonstruktør | Projektleder

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2004
 • +14  års erhvervserfaring

Erhvervserfaring som projektleder 

 • Udarbejde tilbud samt drift- og vedligehold- og genopretningsplan
 • Renoveringsprojekter på <500.000 dkk på veje, tage og facader
 • Gennemføre og udarbejde due-diligence rapporter
 • Beregne outsourcing-tilbud.
 • Udarbejde standarder for tegningsmateriale
 • Drift, vedligehold og driftssupport til større kontrakter
 • Udarbejde vedligeholdsplaner på bygninger

Karriereønsker

 • Projektleder med ledelsesansvar
 • Gerne hos driftsvirksomheder

Opdateret: 23-10-2018

Bygningskonstruktør | Projekterende

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2017
 • Speciale i projektering og Revit 

Erhvervserfaring som projekterende bygningskonstruktør 

 • Revit projektering af forskellige boligprojekter
 • Både boligbyggeri og erhvervsprojekter 
 • Projektansvarlig på eksklusive rækkehus-projekt
 • 1 års erfaring af arkitektvirksomhed 

CAD / Senest anvendt           Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit                                                                                                  

Karriereønsker

 • Projekterende bygningskonstruktør 
 • Hos rådgivende ingeniører eller arkitekt
 • Storkøbenhavn

Opdateret: 14-12-2018

Bygningsingeniør / Ph.D. | Energi & indeklima specialist

 • Ph.D. i 2000
 • Civilingeniør i 1995
 • +15 års erfaring som senior ingeniør

Erfaring som ingeniør

 • Granskning og kvalitetssikring af beregninger indenfor energi og indeklima
 • Udvikling af nye løsninger til optimering af bygningers energimæssige ydeevne
 • Ekspert i Bygningsreglement 2018, med speciel fokus på energi, indeklima og installationer
 • Eliminering af projekteringsfejl og beskrivelse af korrekt opbygning af konstruktion og installationer på byggeprojekter
 • Syn og skønsmand for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed
 • Optimering af energimæssig ydeevne for en lang række byggeprojekter
 • Screening af kommunal bygningsmasse
 • Udarbejdelse af skønsrapport i forbindelse med syn og skøn
 • Vurdering af potentiale for udbygning af vedvarende energi i udlandet

Karriereønsker

 • Projektgranskning og kvalitetssikring
 • Udvikling af nye løsninger til optimering af bygningers energimæssige ydeevne
 • Hos større rådgivende ingeniørvirksomhed eller underleverandør 
 • Storkøbenhavn

Opdateret: 14-12-2018

Senior VVS-ingeniør | Projektering og projektledelse

 • +30 års erfaring som VVS-ingeniør
 • Erfaring som projekt-fagleder og projektingeniør

Erfaring som VVS-projektleder 

 • Projektering af vvs-anlæg og ventilation
 • Erfaring med stor og mindre sagstyper
 • Fagtilsynsopgaver
 • Stor viden om indeklima, CTS-installationer og kloak

Karriereønsker

 • Projekterende VVS-ingeniør med projektlederansvar
 • Hos mellemstor eller stor rådgivende ingeniører-virksomhed
 • Projekttyper: Store offentlige projekter – åben for renovering og nybyg
 • København eller Nordsjælland

Opdateret: 14-12-2018

Bygningskonstruktør | Bygherrerådgiver

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2006
 • +10 års erfaring med ledelse

Erfaring som projektleder/chef

 • Projektchef indenfor nybyg, renovering og drift
 • Udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram
 • Behovsafdækning hos brugere og lejere
 • Valg af udbuds- og samarbejdsform, herunder EU-udbud
 • Økonomisk ansvarlig for op mod DKK50. mio.
 • Projektgranskning og kvalitetssikring
 • Grænsefladekoordinering
 • Valg af rådgivere og entreprenører
 • Personaleledelse (op til 35 medarbejdere), samt arbejdsmiljøansvarlig

Karriereønsker

 • Projektledelse/chef hos rådgivende ingeniør 
 • Åben overfor nye opgaver

Opdateret: 27-11-2018

Bygningsingeniør | VDC/BIM Projektering

 • Uddannet bygningsingeniør i 2011
 • +5 års erfaring med projektering

Erhvervserfaring som ingeniør

 • Stor erfaring med VDC og BIM som en integreret del af den tværfaglige 3D
 • Projektering med en fælles koordinations model og 3D clash kontrol
 • 3D FEM modellering og 3D projektering af stål- og betonkonstruktioner
 • Stor erfaring med rørsystemer og tankanlæg til olie- og gas og fjernvarme
 • Stærke kompetencer indenfor projektering- og 3D hydraulisk modellering af spildevandssystemer
 • Erfaring med tilsyn, planlægning og ledelse på pladsen
 • Stor erfaring som indkøber af teknisk udstyr og bred erfaring som sælger

Karriereønsker

 • Projektledelse hos rådgivende ingeniør, gerne indenfor konstruktioner 
 • Projekttyper: Ground field, større projekter 

Opdateret: 27-11-2018

Bygningskonstruktør | Projektleder

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2014
 • +3 års erfaring som projektleder og projekteringschef

Erfaring som projektleder

 • Projektering af VVS
 • Daglig leder af installationsafdeling
 • Tilsyn og myndighedsbehandling
 • Behovsafdækning, forhandling og salg
 • Budgetansvarlig
 • MUS, løn og ansættelser
 • Boligrenovering
 • Forretningsansvar

Karriereønsker

 • Gruppeleder/ teamleder
 • Projektchef
 • Partnerrolle

Opdateret: 27-11-2018

Arkitekt | Bygherrerådgiver | Projektleder

 • Uddannet arkitekt i 2007
 • +10 års erfaring som arkitekt og rådgiver

Erfaring som bygherrerådgiver og projektleder

 • Projekt og koncept udvikling – Projektering
 • Bygherrerådgiver for privat kunde i forbindelse med renovering
 • Tilsyn og design
 • Salg og marketing
 • Design og bygherrerådgivning af familiebolig
 • Design af udendørsklasseværelse, af køkken linje og to møbel serier

Karriereønsker

 • Bygherrerådgiver
 • Konceptudvikling og design
 • Brænder mest for spaceplanning

Opdateret: 27-11-2018

Arkitekt | Bygningskonstruktør

 • Uddannet arkitekt i 2013
 • Uddannet konstruktør i 2005

Erfaring som arkitekt

 • Projektering af større projekter i projektteam
 • Myndighed og delvis hovedprojektering af Etape 4, 5, 6 og 7, samt helhedsplan
 • Div. erhvervskunder, mindre projekter
 • myndighedsbehandling ift. brand

Erfaring som konstruktør

 • Projektere fiberløsninger for større kunde til dansk erhverv
 • digitalisering og modernisering af processer
 • undervisning af værktøjer og arbejdsgange til projektteam, og udadtil i organisationen.
 • Project manager for konstruktionsprojekter inden for telekommunikation
 • Nybygninger (mast/tårn) og bygningsændringer (typisk tag og kælder) på Sjælland, og ansvar for egen projektportefølje
 • Projektstyring, tidsplanlægning
 • Projektering af stål og betondetaljer

Karriereønsker

 • Udvikle sig fra arkitekt til projektleder hos rådgivende ingeniør
 • Bredt ansvar, inklusiv behovsafdækning, forhandling, ressourcestyring, økonomisk ansvarlig, samarbejde med underleverandør, tilsyn og aflevering

Opdateret: 27-11-2018

Bygningsingeniør | VVS

 • Uddannet ingeniør med speciale i VVS, energi og indeklima i 2017
 • +5 års erfaring som teknisk ansvarlig i drift og vedligeholdelse
 • Progressiv karriereudvikling: entreprenør, Facility management og senest VVS-ingeniør

Erfaring som entreprenør og Facility management 

 • Planlægning og udførsel af tekniske håndværksmæssige opgaver
 • Rådgivning i valg af tekniske løsninger
 • Vedligeholdelsesplaner og vedligeholdelse
 • Tekniske installationer (VVS)
 • Energi og indeklima i bygninger
 • Digital energidesign af bygninger
 • Planlægning og styring af byggeprojekter
 • Facility Services

Karriereønsker

 • Projekterende VVS-ingeniør hos rådgivende ingeniør

Opdateret: 27-11-2018

Bygningskonstruktør | Byggeleder

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2013
 • +3 års erfaring som byggeleder og projektleder

Erfaring som byggeleder

 • Daglig gang på både byggepladser og på kontor
 • Indgående kendskab til alle projektfaserne fra start tilslut
 • Modtage projektforslag, rådgive kunder, udregne tilbud, udarbejde detaljetegninger og komme med byggetekniske løsninger
 • Erfaringer med at køre mange sager og projekter samtidig af forskellige størrelser
 • Projekttyper – totalrenovering op til 5 mio.

Karriereønsker

 • Byggeleder gerne i mellemstorvirksomhed
 • Rådgivende ingeniører med ansvar for kundehåndtering og byggeledelse
 • Håndtering af underleverandør, bred kontaktflade

Opdateret: 23-10-2018

Konstruktionsingeniør, civil

 • Civilingeniør med speciale i byggeri fra DTU i 2006
 • +10 års erfaring som konstruktionsingeniør/projektleder

Erfaring som Konstruktionsingeniør

 • Statiske beregninger af stålkonstruktioner (beton-, stål-, træ- og murværkskonstruktioner), og rørstatik og beregning af betonbundplade
 • Projektering og projektledelse, byggeledelse, byggemøder og fagtilsyn
 • Renovering og nybygning af boliger, institutionsbyggeri og erhvervsejendomme
 • Prækvalifikation og udarbejdelse af udbudsmateriale samt dokumentation til myndighederne

Karriereønsker

 • Konstruktionsingeniør med fagteknisk projektledelse
 • Rådgivende ingeniør / bygherrerådgiver
 • Gerne renovering og nybyg

Opdateret: 02-10-2018

Projektleder | Anlægsprojektering | Kloakmester

 • Uddannet kloakmester i 1995
 • Merkonomuddannelsen i 2010
 • +10 års erfaring som projektleder

Erfaring som projektleder

 • Anlægs ”ingeniør” på projektering af afløbsprojekter
 • Projektstyring og entrepriseledelse, små projektering, tilbudsudarbejdelse og tilsyn inden for ovenstående arbejdsområder
 • Projektleder inden for kloak, vand, kabel og fjernvarme entrepriser, pipebursting, cracking, strømpeforing
 • Erfaring inden for udførsel af styret underboring, pipebursting/rørsprængning og strømpeforing
 • KS-systemer til kontrolordninger af betonelementer samt tagkassetter, styret underboring / pipebursting

Karriereønsker

 • Anlægsingeniør
 • Projektleder

Opdateret: 02-10-2018

Teknisk designer | Revit MEP

 • Uddannet teknisk designer i 2017 – projekterings retning
 • murer uddannet i 2002

Erfaring som teknisk designer

 • Revit Architecture + MEP
 • Rettelse af tegninger af kabelbakker/føringsveje m.m.
 • Rettelse af tegninger i Revit Mep (Ventilation)
 • Daglig kollisionskontrol i NavisWorks
 • Tæt samarbejde med ingeniører
 • Renrumstegninger / Cleanroom – GMP-kursus
 • Opmåling og layouttegning i Revit
 • Indhente komponenter hos underleverandør til Revit

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit MEP / 2018                                                               
AutoCAD / 2018                                                                 

Karriereønsker

 • Teknisk designer hos rådgivende ingeniører
 • Tegning og projektering af installationer i Revit MEP

Opdateret: 20-09-2018

Bygningsingeniør | VVS | Energikonsulent

 • VVS-installatør i 2000
 • Energikonsulent siden 2009 – GVS Installatør i 2009
 • Diverse kurser i regulering og styring af brugsvand, varme- og køleanlæg energioptimering mv.

Erfaring

 • Energikonsulent
 • Projektering af energibesparende foranstaltninger
 • Projektering af VVS- og ventilationsanlæg
 • Koordinering og planlægning
 • Økonomistyring
 • Udarbejdelse af energimærkning af små og større beboelses- og erhvervsejendomme
 • Styring af byggesager i form af hovedentrepriser
 • Renovering samt etablering af lejligheder og taglejligheder
 • Byggeledelse og tilsyn med varme og brugsvandsanlæg i boligbyggeri

Karriereønsker

 • Projektledelse med kundekontakt
 • Energikonsulent med relateret opgaver

Opdateret: 20-09-2018

Bygningskonstruktør | Projektering

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2009
 • Tømrer i 2005
 • +5 års erfaring med projektering

Erfaring som bygningskonstruktør 

 • Primært erfaring med projektering og beregning
 • Tilbudsgivning og kundekontakt
 • Organisering af daglig drift og kvalitetskontrol
 • Byggemøder og fagtilsyn
 • Myndighedsbehandling

Karriereønsker

 • Kombination af projektering, kundehåndtering og udførsel opgaver (tilsyn m.m.)

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit / 2018                                                                  
AutoCAD / 2018                                                                              

Opdateret: 20-09-2018

Byggetekniker | Revit MEP

 • Uddannet byggetekniker i 2014

Erfaring som teknisk designer 

 • Projektere i 3D Revit
 • Arbejde med objektorienteret projektering
 • Foretage fagtilsyn og afholde byggemøder, tilstandsregistrering og –vurdering af bygninger
 • Udarbejde tids- og arbejdsplaner og opfølgning, energiberegning
 • Kalkulere, udregne og indhente tilbud
 • Udføre projektgranskning og kvalitetskontrol på projekter

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit MEP / 2018                                                                                        
MagiCAD / 2018                                                    

Karriereønsker

 • Projektering af installationer i Revit og MagiCAD
 • Åben over for vikariater

Opdateret: 23-10-2018

Projekterende bygningsingeniør | Revit

 • Uddannet bygningsingeniør på DTU i 2014
 • Speciale i konstruktion

Erfaring som konstruktionsingeniør

 • Projekteret enfamiliehus i Revit
 • Statiske- og energiberegning
 • Gode Revit kompetencer m.m.
 • Målrettet og udviklingsorienteret

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Revit Architecture / 2017                                          

Karriereønsker

 • Konstruktionsingeniører hos rådgivende ingeniør
 • Bruge sine ingeniørkompetencer indenfor beregning m.m.
 • Projektere i Revit

Opdateret: 20-09-2018

Bygningskonstruktør | 4 års projekledererfaring

 • Uddannet bygningskonstruktør i 2014
 • +4 års erfaring som projektleder

Erfaring som projektleder

 • Ansvarlig for flere byggeprojekter, herunder nybyggeri samt renoverings- og konverteringssager fra projekteringsfase til endelig aflevering
 • Bred erfaring med kontakt til bygherrer, kunder, arkitekter, entreprenører, leverandører og myndigheder
 • Ansvarlig for budget- og tidsplansopsætning, udbud- og tilbudsfase, sagsøkonomi og overholdelse af tidsplaner samt deadlines
 • Kontrahering og udformning af leverance-, fag- og hovedentreprisekontrakter
 • Bygge- og projektledelse, herunder bygge- og bygherremøder, sikkerhedskoordinering, tilsyn, fejl- og mangel-gennemgange samt samling af kvalitetssikring- og D&V-dokumentation
 • Bygherre-, kunde- og myndighedskontakt, herunder afleveringer til investorer og købere

Karriereønsker

 • Projektledelse med mulighed for at fordybe sig i projekterne
 • Udforsk CAD og projektering
 • Åben for projekttype

Opdateret: 20-09-2018

Arkitekt | Byggeøkonom | Projektleder

 • Uddannet arkitekt samt byggeøkonom
 • +20 års erhvervserfaring i rollen som projekterings- og projektleder

Erhvervserfaring som projektleder 

 • Restaurering, renovering, ombygninger og konverteringer af bolig og erhverv
 • Teknisk due diligence på arkitektfaglige områder
 • Succesfuld erfaring med teknisk tunge projekter
 • God kommunikation med bygherrer
 • Budgetter og økonomistyring
 • Erfaring i brugerinddragelse – at få forventninger til at møde virkeligheden

Karriereønsker

 • Rådgivende ingeniør / bygherrerådgiver

Opdateret: 20-09-2018

BIM / IKA manager | Byggeri og Anlæg

 • Civilingeniør i bygningsinformatik i 2013
 • Arbejdet med BIM Management inden for anlægsprojekter
 • +15 års erhvervserfaring med teknisk design, konstruktion samt som projektingeniør

Erhvervserfaring med BIM management

 • Overordnet Building Information Modelling (BIM) Management
 • BIM Support på projekter og i det daglige samt BIM implementering, planlægning og research
 • Udarbejdelse, vedligeholdelse og kvalitetssikring af BIM dokumenter
 • Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) BIM Management
 • Afklaringsmøder med samarbejdspartnere i forbindelse med IKT aftale samt kvalitetssikring

Øvrig erfaring som konstruktør 

 • Kollisionskontrol af modeller, konstruktioner og VVS
 • Modellering i Revit 3D Structure – Planer, detaljer og opstalter
 • Analysearbejde ifb. med set-up af drift og vedligeholdelsesprocedure på bygningssiden
 • Kontakt til interne/eksterne kunder og entreprenører
 • CAD ansvarlig – Opsætning og support af CAD arbejdspladser

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
AutoCAD / 2009                                                               
Revit / 2015                                                                       
Inventor / 2014                                                  

Karriereønsker

 • BIM / IKT manager og ledelse af projekter inden for dette fagområde
 • Større rådgivende ingeniørvirksomhed

Opdateret: 20-09-2018

Konstruktionsingeniør, civil

 • Uddannet civilingeniør i 2014
 • +3 års erhvervserfaring

Erfaring som konstruktionsingeniør

 • Projektering af overbygningen af en bro
 • As Built tegninger
 • Projektering af anker til pullerter ved en havn
 • Eksempelsamling for støbestilladser
 • Validering af stilladsberegninger

Karriereønsker

 • Konstruktionsingeniør hos rådgivende ingeniørvirksomhed

Opdateret: 20-09-2018

Bygningsingeniør | Byggeleder

 • Uddannet bygningsingeniør i 2003
 • +10 års erfaring som byggeleder og teknisk konsulent

Erfaring som byggeleder

 • Element entreprise
 • KS for et Svanemærket byggeri
 • Problem løsning på kollision af installationer
 • Koordinering af logistik & praktik af pladsen.
 • Koordinering af udenlandske entreprenører.
 • Forskallingsteknik til betonstøbning og understøtning.
 • Kvalitetssikring, udarbejdelse af egen, samt kontrol af entreprenørens KS.
 • Mangelgennemgang og udbedring

Karriereønsker

 • Bygge- og entrepriseledelse af alle faggrupper

Opdateret: 23-10-2018

Jylland – Fyn

BIM Koordinator | Bygningskonstruktør

 • Bygningskonstruktør i 2012
 • +4 års erfaring som BIM koordinator

Erfaring som BIM Koordinator

 • Sammenkobling mellem Revit og Sigma
 • Klassificering af bygningsdele (CCS kodning)
 • Konsistens- og kollisionskontrol i Navisworks
 • Intern strukturering af Revit modeller
 • Visualisering af bygningsmodeller før og under projektering
 • El/Struct. tegninger i Revit, samt kollisionskontrol i Navisworks.
 • Konstruktionstegninger/Geometri kontrol (Revit/Navisworks)
 • VVS/Ventilation i Revit som udført
 • El modellering/Mængdeudtræk

Karriereønsker

 • IKT leder / BIM Manager

Opdateret: 20-09-2018

Bygningsingeniør | Afdelingsleder | Fyn

 • Bygningsingeniør i 2005
 • +10 års erfaring som projektleder

Erfaring som projektleder

 • Komplet byggeprogram med alle aspekter for nybyg (fra idé til drift).
 • Årlig besparelse på 2,5 mio. kr. (nettogennemsnit)
 • Overordnet ledelse via. ledergruppe implementeret justerede strategier og strukturer
 • Udarbejdelse og opfølgning på budgetter og styring af leverandører
 • Personaleledelse af afdeling bestående af ingeniør og konstruktører
 • Projektering i forbindelse med renovering og udbedring af erhverv og bolig
 • Byggeteknisk gennemgang i forbindelse med opførelse, renovering og eksisterende byggeri
 • D&I-budgetter for knap 200 bolig- og erhvervsejendomme

Karriereønsker

 • Ansvarlig for projekter
 • Bygherrerådgiver / projektleder /afdelingsleder

Opdateret: 20-09-2018

Bygningsingeniør | Projektleder

 • Uddannet bygningsingeniør med speciale i konstruktion i 2011
 • Uddannet tømrer i 2005
 • +5 års erfaring med projektledelse i rådgiverbranchen

Erhvervserfaring som konstruktionsingeniør og projektleder 

 • Projektering af nybyggeri, herunder etagebyggeri samt renoveringsopgaver
 • Udarbejdelse af budgetter og tidsplaner
 • Forundersøgelser, herunder bygningsundersøgelse
 • Formidling og rådgivning til bygherre og byggeudvalg
 • Projektering af bærende konstruktioner og dertil hørende tegningsmateriale
 • Udarbejdelse af udbud, herunder tilbudsfase og kontrahering med entreprenør
 • Projektledelse og fagtilsyn

Karriereønsker

 • Projektleder eller bygherrerådgiver
 • Hos rådgivende ingeniører
 • Fyn

Opdateret: 14-12-2018

Bygningskonstruktør | Projektleder

 • Bygningskonstruktør i 2014
 • Murersvend i 2005

Erfaring som projektledende bygningskonstruktør

 • Tilstandsanalyse rapporter
 • Projekt og projekteringsledelse
 • Budgettering
 • Udarbejdelse af beskrivelser og tegningsgrundlag
 • Forhandling og kontrahering
 • Fagtilsyn

Karriereønsker

 • Projekt- og byggeledelse hos rådgivende ingeniør

Opdateret: 20-09-2018

Maskinteknik

København – Sjælland

Herunder finder du profiler som er ingeniører, maskinkonstruktører, produktionsteknologer, tekniske designere og CAD specialister til maskinindustrien.

Finder du ikke en profil som matcher dit behov? Send en forespørgsel så laver vi et search i vores kandidatportefølje.

Maskiningeniør | Konstruktør

 • Uddannet maskiningeniør i 2010 på DTU
 • Maskinkonstruktør med 6 års erfaring
 • Kundetilpassede maskiner

Erfaring som projektingeniør 

 • Projektafvikling
 • Indkøb til projekter og opfølgning på bl.a. underleverandører
 • Styring af dokumentation til enkeltprojekter
 • Deltagelse i produktionsplanlægning
 • Deltagelse i afvikling af serviceopgaver og reservedelsordre

Erfaring som maskinkonstruktør  

 • Udvikling af enkeltstående maskiner samt hele produktionsanlæg
 • Konstruktionsopgaver på basis af grundspecifikation
 • Deltage i konstruktionsgranskning
 • Dimensionering og styrkeberegning på de kritiske dele på komponenter eller emner
 • PTA, PI-diagrammer m.m.
 • Sikre at konstruktioner holder sikkerhedskrav
 • Produktudvikling og optimering af eksisterende og nye konstruktioner
 • P&I diagram – design af procesdiagram

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Inventor / 2018                                                                                           

Karriereønsker

 • Konstruktionsingeniører med projektleder ansvar
 • Bred kontaktflade

Opdateret: 23-10-2018

Projektleder | Maskiningeniør

 • Maskiningeniør, civil i 1997
 • +15 års erfaring som projektleder
 • Erfaring med international projektledelse

Erfaring som projektleder

 • International projektledelse
 • Projekt- og økonomistyring
 • Ressourcestyring og planlægning
 • Kontrakt administration og –forhandling, leverandørstyring
 • System implementering
 • Risikostyring og –analyse
 • Audit ISO 9001

Karriereønsker

 • Projektledelse hos maskinteknisk virksomhed

Opdateret: 24-10-2018

Maskintekniker | CAD-operatør

 • Uddannet Maskintekniker i 1995
 • Teknisk Assistent i 1992

Erhvervserfaring som maskintekniker

 • Design og 3D layout, samt konstruktion af maskiner til fødevare og Food industrien
 • Maskintekniker, med ansvaret for udarbejdelse af layouts og betjeningsmanualer til udstyr
 • Udarbejdelse af 3D modeller og billeder til manualer og til illustration i SAP
 • Indhentning af tilbud
 • Beskæftiget indenfor FDA og med CE-mærkning
 • Udfærdigelse af P&I diagrammer og maskintegninger i AutoCAD og Solid Works

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
AutoCAD 2D/3D / 2018                                                                              
Inventor / 2014                                                                               
SolidWorks / 2013                                                                          

Karriereønsker

 • Maskinteknisk. CAD konstruktør
 • Hos Maskinvirksomhed

Opdateret: 20-09-2018

Maskinteknisk eksportingeniør | Salgsingeniør

 • Eksportingeniør i 1997
 • +15 års erhvervserfaring

Erfaring som salgsingeniør

 • Regional salgsansvarlig – opsøgende og plejende salg
 • Ansvarlig for rammeaftaler og forhandlinger med kunder og leverandør
 • Udarbejde tilbud, ordrebekræftelser og teknisk dokumentation til kunder
 • Ca. 40-50 rejsedage årligt i primært fransktalende lande samt udvalgte lande i Afrika, Europa og Mellemøsten.

Karriereønsker

 • Eksportsalg hos maskinvirksomhed
 • Gerne en teknisk support stilling
 • Max 20-30 rejsedage årligt

Opdateret: 20-09-2018

Produktionsteknolog | Projektleder

 • Maskintekniker i 1994
 • Certificeret projektleder
 • Inventor superbruger
 • +10 års erfaring som projektleder

Erfaring

 • Design af sprøjtestøbte emner
 • Bredt kendskab til produktionsprocesser generelt
 • Bredt materialekendskab
 • Metalbearbejdning
 • Prototypefremstilling (Mock-up ́s, skuemodeller og testmodeller)
 • Konstruktion af testudstyr, produktionsudstyr og montageudstyr
 • Mekanisk bevægelige dele
 • Teamledelse og projektledelse

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Inventor 2018                                                                                             
– 3D surface modeling
– Autodesk Vault

Karriereønsker

 • Arbejdende projektleder med ansvar for konstruktion
 • Konstruktion og produktudvikling
 • Design for manufacturability

Opdateret: 20-09-2018

Køletekniker | Projektleder

 • Køletekniker i 2007 – Maskintekniker i 1998
 • Certificeret projektleder
 • +10 års erfaring som projektleder

Erfaring som projektleder

 • Tilbudsgivning og beregning
 • Teknisk test af anlæg/ISO
 • Projektering, koordinering samt ledelse af køleinstallationer
 • Teknisk- samt salgssupport til vores egen organisation
 • Forhandling og koordinering af indhold samt priser
 • Kunde specifikations evalueringer, installationsrådgivning og tilbudsgivning
 • Kundebesøg, Kick-off Meetings, Pre-inspection Meetings, Projekt- samt produktionsinspektioner

Karriereønsker

 • Teknisk Projektledelse
 • Stabil organisation med flad ledelsesstruktur
 • Teknisk komplekse projekter

Opdateret: 02-10-2018

Maskinkonstruktør | Projektleder

 • Uddannet byggetekniker i 1989
 • +15 års erfaring som projektleder og maskinkonstruktør

Erfaring som projektleder

 • Håndtering af projekter > € 10 mill
 • Tid og ressource planlægning
 • Projektmonitorering og rapportering
 • Risiko- og kvalitetsstyring
 • Interessant styring
 • FAT & SAT test og validering
 • Personaleledelse

Karriereønsker

 • Projektleder
 • Kunde/leverandør kontakt
 • Maskiner og anlæg

Opdateret: 02-10-2018

Projektleder | Maskinteknik

 • Uddannet bygningsingeniør i 1993
 • +10 års erfaring som tilbudsprojektleder

Erfaring som maskinteknisk projektleder

 • Tilbudsleder med ansvar for mekanisk design, layout, arrangementstegninger og procesdiagrammer
 • Identificere interessenter, styre kommunikation, udarbejde tidsplaner, budgetter og sikre kvalitet
 • Tilbud af store komplekse cement-, biomasse- eller affaldsanlæg
 • Design af maskiner, bygninger og tæt samarbejde med underleverandører
 • Ledelse af projektteam og koordinering af samarbejde
 • Udarbejdet meget store og komplekse tilbudsprojekter
 • Ydet bistand som teknisk specialist

Karriereønsker

 • Maskinteknisk projektledelse
 • Projekter med høj kompleksitet
 • Åben for nye industrier og maskintyper

Opdateret: 20-09-2018

Maskiningeniør | Projektleder

 • Maskiningeniør i 2008
 • Speciale i skibs- og offshoreteknik
 • +5 års erfaring som projektleder

Erfaring som rådgivende maskiningeniør og projektleder

 • 9 års erfaring indenfor offshore vind
 • Ledet alt fra outsourcet produktion, over on-site erhvervsdykker arbejde
 • Proaktiv identificering og løsning af udfordringer ift. tekniske og kommercielle krav
 • Koordinering mellem kunde, underleverandør og myndigheder på tværs af kulturelle barrierer
 • Udvikle et forretningsområde ud fra en teknisk kompliceret standard, selvstændig udviklingsopgave, samt opsøgende arbejde

Karriereønsker

 • Projektleder i maskinteknisk virksomhed
 • Projekter at større karakter og med et bredt ansvar

Opdateret: 20-09-2018

Jylland – Fyn

Produktionsteknolog|Teknisk projektleder

 • Produktionsteknolog / maskintekniker i 1997
 • +20 års erhvervserfaring

Erfaring som teknisk projektleder

 • Projektledelse
 • Indkøb af maskiner/måleværktøj
 • Tværgående PTA arbejde
 • Leverandørkontakt
 • Udarbejdelse af sikkerhedsgodkendelser
 • Support på AutoDesk Inventor og Vault 2017
 • Vedligeholdelses projekter på togdele
 • Dokumentationsprojekter
 • Implementering af 3D tegnesystem og dokumenthåndteringssystem (inventor/Vault)

CAD / Senest anvendt          Kendskab | Rutineret | Ekspert
Inventor / 2017                                                                  
Vault / 2017                                                          

Karriereønsker

 • Konstruktion- eller PTA-afdeling

Opdateret: 02-10-2018

Skal vi eksponere jeres stillingsopslag for vores Outreach?

 Vi har mulighed for at sende jeres stillingsopslag ud til vores Kandidatportefølje som indeholder over 9.500 profiler.

EXACTsearch

+45 2629 3524

www.exactsearch.dk

info@exactsearch.dk

Skøjtevej 27, 2770 Kastrup

CVR: 37227137

Følg os

EXACTsearch - All rights reserved 2016 - Skøjtevej 27 E, 2770 Kastrup - CVR 37 2271 37

Share This